BRS добавка за батерии

Основните проблеми на батериите

По време на работа в акумулаторните батерии протича химичен процес. В следствие на това се образуват кристали оловен сулфат, които полепват по повърхността на плочите в клетките на батерията. Тези кристали постепенно намаляват способността на акумулатора да се зарежда и разрежда пълноценно и по този начин капацитетът му намалява с течение на времето. Протичащият химичен процес води също и до разрушаване на оловните повърхности на плочите в акумулатора ,като малки частици падат на дъното като утайки.

Нашата уникална формула

Научноизследователската развойна дейност на BRS ни помогна да открием уникална по рода си формула, която подновява и удължава живота на батерията - "BRS Добавка". Нашата "BRS Добавка" се състои от 100% органични вещества и е напълно освободена от наличието на метали. "BRS Добавката" е изключително ефективна и с използването й започва вътрешен процес, който предпазва акумулатора и удължава живота му до рекордни стойности.

100% органична

Структурата на "BRS Добавката" е подобна на тази на силикона. Това е екологичен (биоразградим) материал, който е преминал проверка за безопасност и е сертифициран за това (притежава MSDS - Информационен лист за безопасност) и не се изискват специални грижи за  условията и срока на  съхранението му.

BRS-additive

Кратки цикли на зареждане и разреждане

За разлика от други добавки, които се характеризират с много дълги цикли на зареждане и разреждане на батерията "BRS Добавката" започва да действа в батерията веднага. "BRS Добавката" се абсорбира бързо и след кратка употреба на акумулатора, времето на зареждане и разреждане ще се съкрати значително.

Тайната на "BRS Добавката"

"BRS Добавката" е изключително лепкава и образува покритие - защитен слой на плочите в акумулатора, което предотвратява бързото натрупване на кристали и сулфати. Тя разтваря утайките, натрупани в долната част на батерията и предотвратява образуването им. Благодарение на този процес, качеството на киселината в батерията също се поддържа в добро състояние, предотвратява се евентуално късо съединение. Става възможно зареждането на употребяваната батерия до пълен капацитет и тя запазва своята максимална ефективност за дълго време.

Резултатите

"BRS Добавката" има дългосрочен ефект, което позволява на работещи батерии, да достигат оптимална производителност и живот. "BRS Добавката" спомага за удължаване живота на реновираните по технологиите на BRS батерии до 100%. Колкото по-добре батерията се поддържа по време на оперативния си живот, толкова по-голям ще е ефектът на добавката и толкова по-дълго ще издържи акумулаторът. За сектори като: автомобилни паркове, фабрики, транспортни и телекомуникационни компании, логистични центрове и много други потребители на оловно-киселинни батерии, това води до значителни икономии на разходи.

"BRS Добавката" Приятел на околната среда

BRS се грижи за околната среда по два основни начина:

1. Един от най-сериозните замърсители на Земята са оловни-киселинните батерии. Вместо да хвърлите батерията или да я предадете веднага за рециклиране, ние от BRS ще ремонтираме батерията и ще възстановим оперативната й ефективност, без НИКАКВО замърсяване на околната среда. (Конвенционалните начини за рециклиране на батерии също замърсяват сериозно природата.)

2. Използването на 100% органичната "BRS Добавка" във всяка батерия и процеса по реновирането на всяка оловно-киселинна батерия, не създават замърсяващи отпадъци.

Предимствата на BRS

  • BRS зеленото решение за вашите батерии
  • BRS 100% органични добавки
  • BRS до 50% по-ниски разходи
  • BRS гаранция


SR EN ISO 9001:2008 Certification

iso9001-logo

iso9001-logo